Personalpolicy

https://ssgm.hemsida.eu/wp-content/uploads/2017/10/Depositphotos_3034875_m-2015-400x250.jpg

SSG Miljötjänster AB Personalpolicy

Introduktion

Alla nya medarbetare ska känna sig välkomna och uppskattade på SSG Miljötjänster AB. Introduktionsplanen som tas fram till varje ny medarbetare ska underlätta att komma igång i arbetet och underlätta att känna trygghet i teamet.

Personal

Våra medarbetare är den viktigaste resursen. Alla ska ges sådant ansvar och sådana befogenheter, att man känner arbetsglädje och engagemang för sina arbetsuppgifter samtidigt som man ser framtida personliga utvecklingsmöjligheter.

Arbetstidspolicy

Eftersom SSG Miljötjänster ABs medarbetare är företagets viktigaste resurs är balansen i livet viktig. Normal arbetstid är ett av våra gemensamt framtagna mål. För att kombinera tillgänglighet med målet ska vi eftersträva att förlägga normalarbetstiden så att maximal team- och kundnytta erhålls utifrån givna förutsättningar.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på SSG Miljötjänster AB präglas av kreativitet, delaktighet och god stämning. Med allas engagemang blir det lätt att skapa den goda arbetsplatsen. Alla skall känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap och tycka att det är roligt att gå till jobbet. Respekt för alla är ett honnörsord. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss. Ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete underlättar kompetensförsörjningen i framtiden och stärker vårt varumärke. Ute på uppdrag följer SSG Miljötjänster ABs personal de säkerhetsrutiner som gäller. Personlig skyddsutrustning är ett måste när man är på platsbesök.

Hälso- och friskvård

En välmående organisation är en förutsättning för tillväxt. Med engagemang och ansvar om vår hälsa skapar vi goda förutsättningar för en kreativ och frisk arbetsplats.

Kompetensförsörjning

Ett av våra övergripande mål är breddad kompetens. SSG Miljötjänster AB uppmuntrar och stödjer anställda i att utvecklas inom såväl sin yrkesroll som personligt. Initiativet till en utbildning kan komma både från VD eller från den anställde själv. Den anställde uppmuntras att själv ta ett ansvar för sin utveckling och sina karriärmöjligheter i dialog med VD.

Rehabilitering

Vi ska verka för att förebygga istället för att rehabilitera. Om en anställd haft hel eller delvis frånvaro under en längre period, vid flera tillfällen eller om den anställde själv begär det är SSG skyldig att vidta rehabiliteringsåtgärder för att så långt det är möjligt få den anställde tillbaka i arbete oavsett om orsaken är sjukdom eller olycksfall. Målet med rehabiliteringen är att återge medarbetaren bästa möjliga funktionsförmåga. Rehabiliteringen kan avse förändringar av arbetsförhållanden eller vara av medicinsk, psykologisk eller social art.