Ecovatten

Ecovatten

  • En hållbar städmetod utan kemikalier
  • Framtidens städmetod

Hur fungerar Ecovatten?

Man städar med vanligt kommunalt vatten som renas genom filtrering. Filtreringen tar bort alla lösa ämnen i vattnet (kalk, metaller, salter och bakterier etc) och det som återstår är vad man kallar Ultrarent vatten.

Det ultrarena vattnet, Ecovatten, har ett underskott på joner och eftersom underskott av joner är onaturligt för vattnet så blir det ett aggressivt vatten i obalans.

När Ecovatten träffar en yta så drar det till sig smuts och fett, vattnet vill balansera sig. Ytan blir då ultraren, fri från ämnen och partiklar. Detta innebär att det tar längre tid för ny smuts att fastna på den rengjorda ytan. Man får en renare yta och minskad återsmutsning.

Det finns bara fördelar med att använda Ecovatten!

  • Stark trovärdighet i hållbarhetsarbetet
  • Bättre arbetsmiljö för städpersonal
  • Bättre städresultat, kvalité
  • Mindre avfall, lagerhållning och färre transporter
  • Enklare städrutiner och städinstruktioner

SSG Miljötjänster, Specialstäd och Golvrenoveringar förser rengöringsbranschen med produkter, utbildning och tjänster av högsta kvalité.